წარმოშობა: ავსტრიის რესპუბლიკა

შეკვრა: 12 ც., წონა: 1 ლ

სერტიფიკატი: IFS, AMA Gütesiegel, Gentechnikfrei