შეკვრაში: 1 ც TS, 1 ც SG, 1 ც IN, 1 ც HeiD, 1 ც MB, 1 ც HD
მოცულობა: 15 გ TS, 20 გ SG, 20 გ IN, 15 გ HeiD, 20 გ MB, 20 გ HD
მწარმოებელი: გერმანია