შეკვრაში: 1 ც TS, 1 ც SG, 1 ც IN
მოცულობა: 15 გ TS, 20 გ SG, 20 გ IN
მწარმოებელი: გერმანია