წარმოშობა: მრავალი ქვეყნის საუკეთესო ჩაის პლანტაციების ნაკრები

შეკვრა: 20 ც., წონა: 26 გრ

სერტიფიკატი: Bio, PMA