წარმოშობა: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

შეკვრა: 50 ც., წონა: 100 გრ

სერტიფიკატი: Bio, Fresenius