წარმოშობა: ეგვიპტე

შეკვრა: 20 ც., წონა: 26 გრ

სერტიფიკატი: Bio, PMA