წარმოშობა: მრავალი ქვეყნის საუკეთესო ჩაის პლანტაციების ნაკრები

შეკვრა: 25 ც., წონა: 50 გრ

სერტიფიკატი: Bio