წარმოშობა: ინდოეთი, ჰიმალაის მთების სუნგმას რაიონი

შეკვრა: 1 ც., წონა: 100 გრ

სერტიფიკატი: Bio, Fresenius