წარმოშობა: გერმანია

შეკვრა: 25 ც., წონა: 80 გრ

სერტიფიკატი: Bio, Fresenius