წარმოშობა: გერმანია

შეკვრა: 20 ც., წონა: 44 გრ

სერტიფიკატი: Bio, PMA