წარმოშობა: მრავალი ქვეყნის საუკეთესო ჩაის პლანტაციების ნაკრები

შეკვრა: 20 ც., წონა: 22 გრ

სერტიფიკატი: Bio, Fresenius