წარმოშობა: ჩინეთი, ინდოეთი

შეკვრა: 25 ც., წონა: 55 გრ

სერტიფიკატი: Bio, Fresenius