წარმოშობა: ინდოეთი, ჰიმალაის მთების სუნგმას რაიონი

შეკვრა: 20 ც., წონა: 28 გრ

სერტიფიკატი: Bio, PMA