წარმოშობა: შრი ლანკა

შეკვრა: 20 ც., წონა: 28 გრ

სერტიფიკატი: Bio, PMA