წარმოშობა: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

შეკვრა: 20 ც., წონა: 22 გრ

სერტიფიკატი: Bio, PMA